Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2015

Veneta
20:37
2838 7b83 500
☀️☀️☀️☀️☀️

March 29 2015

Veneta
13:24
Piekło jest wtedy, kiedy ludzie, których kochasz najbardziej na świecie, sięgają po twoją duszę i wyrywają ci ją. I robią to tylko dlatego, że mogą.
— Jess Rothenberg, Po tamtej stronie ciebie i mnie
Reposted fromstopme stopme viainmann inmann
Veneta
13:20
Nadzieja. Ciągle powraca, niezależnie ile razy jest zniszczona.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyname myname
Veneta
13:20
Veneta
13:14

March 26 2015

Veneta
21:57
Veneta
21:31
3938 88a6
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir
Veneta
21:31
2971 ffd0
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir
Veneta
21:31
2105 e82a
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir
Veneta
21:26
Opiekuńczość mężczyzny wyzwala we mnie wielkie wzruszenie (...).
— Anna Janko
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe viayourtitle yourtitle
Veneta
21:25
8291 318f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Veneta
21:24
8663 19bf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Veneta
21:24
8724 1598
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Veneta
17:19
Tyś mnie kochała, ale nie tak, jak kochać trzeba i szliśmy razem, ale nie w takt - przebacz. 
— Wiersz ostatni, W. Broniewski
Reposted fromakord akord viadeepinmysoul deepinmysoul
Veneta
17:18
Lepiej być skrzypieniem podłogi niż przeraźliwie przeźroczystą doskonałością.
— Zbigniew Herbert
Reposted frominpassing inpassing viadeepinmysoul deepinmysoul
Veneta
17:18
4679 6a95

"Kobieta jest organizmem ultradoskonałym. Potrafi się regenerować po ekstremalnie ciężkich doświadczeniach. Przetrwa wszystko."

Veneta
17:18
Chwyć mnie za włosy oprzyj o ścianę kochaj aż całkiem myśleć przestanę
— Jezus Maria Peszek
Reposted fromzabka zabka viadeepinmysoul deepinmysoul
Veneta
17:17

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viadeepinmysoul deepinmysoul
Veneta
17:17
Na sam dźwięk Twojego głosu zmieniłabym zdanie..
— Nicholas Sparks, I wciąż ją kocham
Veneta
17:13
9626 a91c 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl